Dzięki mamie Filipa z gr. Kwiatuszki do przedszkola przyjechali funkcjonariusze Zakładu Karnego z Siedlec. To było wspaniałe spotkanie, podczas którego dzieci z najstarszych grup miały okazję zobaczyć umundurowanie funkcjonariuszy, sprzęt i środki ochrony używane w zakładzie, a także wóz konwojowy! Nasi Goście opowiedzieli nam, jak wygląda życie za więziennymi murami, za co można trafić do więzienia oraz jakie są obowiązki oraz zadania pracowników. Dzieci dowiedziały się, że w więzieniu również można chodzić do pracy, szkoły lub też nawet korzystać z biblioteki! Po tym spotkaniu nasze przedszkolaki uświadomiły sobie, że pobyt w więzieniu to nie tylko kara, ale także szansa na zmianę swojego życia na lepsze. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkę w postaci książki "Co jest za murem" Karoliny Lijklemy.