Kalendarz

październik 2023
pwścpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Łukowie na rok szkolny 2017/2018


1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli miejskich odbywa się w dniach 01.04. – 15.04. 2017 r.


2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

 

3. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 

4. Rodzice dzieci zamieszkałych poza miastem Łuków mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie postepowania uzupełniającego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 


I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy


1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy logują się za pomocą strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/, wypełniają wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 

2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz wniosku można pobrać w każdym przedszkolu. Wypełniony formularz wniosku rodzic/opiekun dziecka składa u dyrektora przedszkola.

 

3. Rodzice składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości formularzy nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie dziecka tylko w tej placówce, która została wybrana we wniosku jako placówka pierwszej preferencji.

 

4. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).

 

5. Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września 2017 r. zostaną opublikowane w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 31.08.2017 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.


UWAGA !!!


6. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie 24.04.-28.04.2017 r. Niepotwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.


7. 04.05.2017 r. nastąpi publikacja listy przyjętych. Rodzice, którzy złożyli wnioski otrzymają informację o przyjęciu dziecka w formie wywieszonej w placówce listy.

 

8. 05.05. 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

 

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie do 24.03.2017 r.

 

 

III. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

 

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie prowadzącego oddziały integracyjne.

 

 

V. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

zamieszkanie kandydata na obszarze miasta Łuków;
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą;
rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola;
lokalizacja przedszkola pierwszego wyboru/szkoły podstawowej w której znajduje się oddział przedszkolny pierwszego wyboru najbliżej miejsca zamieszkania kandydata
przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje lub uczy się w systemie dziennym
korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.

 

 

Dyrektorzy przedszkoli – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.

Bal choinkowy już za nami. W tym roku odbył się pod hasłem "Bal w Krainie Lodu". Dzieci i rodzice stanęli na wysokości zadania - wszystkie przebrania były cudne! Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecność!

 

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na profilu przedszkola na Facebooku :)

 

 

21.11.2016 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Obrazki z Sienkiewicza".

To był szczególny finał, gdyż cała gala wręczenia nagród i dyplomów odbyła się w Senacie RP. Nasze przedszkole zgłosiło się do tego konkursu pod koniec poprzedniego roku szkolnego. Przygotowaliśmy 16 prac plastycznych różnymi technikami. Trzy prace dostały się do ostatniego etapu konkursu. Nasi laureaci - Julia Wardak, Oskar Mańko i Piotr Piros byli zachwyceni wycieczką do Warszawy. Chłopcy otrzymali dyplomy z rąk posła na Sejm RP p. Krzysztofa Głuchowskiego za udział w konkursie. Natomiast największą niespodzianką dla wszystkich było nagrodzenie pracy Julii. Atrakcją wyjazdu było również zwiedzanie Sejmu i Senatu. To był bardzo wyjątkowy konkurs. Gratulujemy wszystkim dzieciom i paniom, które pomagały w przygotowaniu prac!

Pomagamy innym! W tym roku postanowiliśmy sami włączyć się do akcji fundacji DKMS i z pomocą koordynatora fundacji - p. Kasi, zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Szpiku w naszym przedszkolu. Całą akcję rozpoczęliśmy wspólnym spotkaniem w grupie Biedronki, gdzie przedszkolaki odegrały role z bajki "Biedroneczka Klara". Następnie, z pomocą Pań, stworzyły plakat informacyjny dla rodziców, a dodatkowo najstarsze grupy obejrzały bajkę z serii Było sobie życie pt. "Szpik kostny". Zwieńczeniem akcji był dzień 14 listopada. W godzinach 14.00 - 17.00. każdy mieszkaniec naszego miasta mógł przyjść i zarejestrować się w bazie dawców szpiku.

Dziękujemy i gratulujemy wspaniałej 17,

która zdecydowała się bezinteresownie pomóc

chorym na nowotwór krwi!!!