Kalendarz

luty 2018
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Łukowie

na rok szkolny 2016/2017

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich odbywa się w dniach 14.03. – 31.03. 2016 r.

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

3. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz wniosku można pobrać w każdym przedszkolu. Wypełniony formularz wniosku rodzic/opiekun dziecka składa u dyrektora przedszkola.

3. Rodzice składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości formularzy nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie dziecka tylko w tej placówce, która została wybrana we wniosku jako placówka pierwszej preferencji.

4. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).

5. Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września 2016 r. zostaną opublikowane w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 31.08.2016 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

UWAGA !!!

6. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie 21.04.-05.05.2016 r. Niepotwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

7. 06.05.2016 r. nastąpi publikacja listy przyjętych. Rodzice, którzy złożyli wnioski otrzymają informację o przyjęciu dziecka w formie wywieszonej w placówce listy.

8. 04.05. 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie do 07.03.2016 r.

 

III. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek                   wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie prowadzącego oddziały integracyjne.

 

V. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

 1. zamieszkanie kandydata na obszarze miasta Łuków;
 2. wielodzietność rodziny kandydata;
 3. niepełnosprawność kandydata;
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 8. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 9. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola;
 10. lokalizacja przedszkola pierwszego wyboru/szkoły podfstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny pierwszego wyboru najbliżej miejsca zamieszkania kandydata
 11. przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje lub uczy się w systemie dziennym
 12. korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola

 

 

Dyrektorzy przedszkoli – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.

______________________________________________________________________________

 

Atuty przedszkoli Miasta Łuków

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjaliści,
 • nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego,
 • dobrze wyposażone sale przedszkolne,
 • nowoczesne i bezpieczne place zabaw,
 • posiłki z przedszkolnych kuchni,
 • odpłatność za pełny pobyt dziecka (z wyżywieniem) do 200 zł miesięcznie.

RADA RODZICÓW ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O DOKONYWANIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW USTALONEJ SKŁADKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

SKŁADKA ROCZNA:

JEDNO DZIECKO - 60,00 ZŁ

DWOJE DZIECI - 80,00 ZŁ

SKŁADKĘ PROSIMY UISZCZAĆ W KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI W RATACH!!!

♣ 

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ, ABY DZIECI ZAKATARZONE, PRZEZIĘBIONE POZOSTAWIĆ W DOMU DO CZASU WYZDROWIENIA, ZGODNIE Z § 10 PKT. 1 UST. 7., PODPISANEJ UMOWY W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLA.