Kalendarz

październik 2019
pwścpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Tradycyjnie 21 marca zrobiliśmy wszystko, żeby powitać (i zaprosić już na stałe!) Panią Wiosnę! Na zielono - żółtą imprezę zaprosiły nas Motylki. Były zabawy, tańce, piosenki i oczywiście wiosenny przemarsz wokół naszego przedszkola.

Pozostałe fotki w zakładce "GALERIA"!!!

 

 

Korzystając z wyjątkowego dnia przeprowdziliśmy I etap naszej akcji

"ZBIERAJ MAKULATURĘ, RATUJ KONIE".

W ciągu jednego dnia zebraliśmy 450 kg makulatury!!! Dziękujemy serdecznie za udział w zbiórce.  Kolejny etap już w kwietniu!!!

Dziękujemy p. Łukaszowi z gr. Chochliki za przewiezienie makulatury do skupu. :)

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Łukowie

na rok szkolny 2018/2019

1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich odbywa się w dniach 01.03. – 16.03. 2018 r.

2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

3. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Rodzice dzieci zamieszkałych poza miastem Łuków mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie postepowania uzupełniającego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy logują się za pomocą strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/, wypełniają wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz wniosku można pobrać w każdym przedszkolu. Wypełniony formularz wniosku rodzic/opiekun dziecka składa u dyrektora przedszkola.

3. Rodzice składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości formularzy nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie dziecka tylko w tej placówce, która została wybrana we wniosku jako placówka pierwszej preferencji.

4. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).

5. Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września 2018 r. zostaną opublikowane w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 31.08.2018 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 

UWAGA !!!

6. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie 26.03.-04.04.2018 r. Niepotwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

7. 06.04.2018 r. nastąpi publikacja listy przyjętych. Rodzice, którzy złożyli wnioski otrzymają informację o przyjęciu dziecka w formie wywieszonej w placówce listy.

8. 09.04. 2018 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie do 16.02.2018 r.

 

III. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie prowadzącego oddziały integracyjne.

 

V. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

- zamieszkanie kandydata na obszarze miasta Łuków;

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola;

- lokalizacja przedszkola pierwszego wyboru/szkoły podstawowej w której znajduje się

- oddział przedszkolny pierwszego wyboru najbliżej miejsca zamieszkania kandydata

- przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje lub uczy się w systemie dziennym

- korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.

 

Dyrektorzy przedszkoli – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.