Kalendarz

lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk

W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2013 r. 9.00 rozpoczął się elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli. Dla rodziców (opiekunów dzieci) została udostępniona strona www.lukow.przedszkola.vnabor.pl

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Łukowie na rok szkolny 2013/2014

1. Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli miejskich odbywa się w dniach od 20 marca do 5 kwietnia 2013 r.
2. Rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

3. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają odręcznie lub w formie elektronicznej formularz zgłoszenia i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

UWAGA !!!
Niezłożenie formularza zgłoszenia (wersji papierowej) w terminie do 5 kwietnia 2013 r. spowoduje wykluczenie dziecka z rekrutacji.

2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz zgłoszenia poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu. W celu usprawnienia procesu rekrutacji wypełniony formularz wysyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości wysłania formularza zgłoszenia drogą elektroniczną, dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

3. Rodzice składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości formularzy nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie dziecka tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych formularzy zostaje automatycznie zablokowane.

4. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).

5. Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września 2013 r. zostaną opublikowane w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

UWAGA !!!
6. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2013 r. Niepotwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

7. 24 kwietnia 2013 r. nastąpi publikacja listy przyjętych. Rodzice, którzy zalogowali się do systemu, otrzymają informację o przyjęciu dziecka, korzystając ze strony internetowej elektronicznego systemu naboru.

8. 25 kwietnia 2013 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Informacja o wolnych miejscach dostępna będzie pod wskazanym adresem strony internetowej.

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki, w terminie do 15 marca 2013 r.

III. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza,muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji !

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku miejsca w oddziale integracyjnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie prowadzącego oddziały integracyjne.

Dyrektorzy przedszkoli – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.